TEMEL MÜFREDATI TAMAMLAYICI EĞİTİMLERİMİZ

Tamamlayıcı Eğitimler

Dil Eğitimi

Öğrencilerin yabancı dil öğrenimine katkı sağlamak amacıyla İngilizce ve Arapça öğretim programıdır. Bu program ile, İFTAM’a başlayan bir öğrenci, ilk iki eğitim yılında İngilizce, son iki eğitim yılında da Arapça eğitimi almaktadır. İlk yıl gramer ve diyalog ağırlıklı olarak sürdürülen derslere ikinci yılda akademik metin okumalarıyla devam edilmektedir. İFTAM ayrıca, başarılı öğrencilerine, yabancı dillerini daha çok geliştirebilmeleri için bir yaz dönemi boyunca yurt dışında dil eğitimi imkânını da sunmaktadır.

Kitap Müzakereleri

Her ayın son haftasında bütün öğrencilerle birlikte yapılan bir müzâkeredir. Kitaplar fikrî ağırlıkta olup öğrencilerin de sunumları ve katkılarıyla İFTAM Koordinatörü ve yardımcısı nezâretinde tahlil edilmektedir.

 

Çalışma Grupları

Bütün öğrencilerin branşlarına göre gruplandırılıp haftanın muayyen bir gününde ve saatinde yapılan halka dersleridir. Bu derslerde branşların ana konuları ve temel kavramları mütâlaa edilmektedir. Ayrıca konularla ilgili müstakil kitap listeleri çıkarılıp öğrencilerle paylaşılmaktadır. Öğrencilerin bu listelerdeki kitapları okumaları mecbûrîdir.

Araştırma ve Makâle Ödevleri

Öğrencilere verilen dönemlik araştırma ödevleridir. Verilen ödevler dönem sonunda alınmakta, değerlendirilmekte ve uygun görülenleri İFTAM Analiz sitemizde yayımlanmaktadır.

Yıllık Kamplar

Ara tâtilde 3 gün, yaz tâtilinde 5 gün olmak üzere düzenlenen yatılı motivasyon kamplarıdır. Bu kamplarda, dinlendirici faâliyetlerin yanı sıra, diksiyon ve hitâbet yöntemleri, etkili sunum teknikleri, araştırma metotları gibi öğrencilerin kişisel gelişimlerini destekleyecek seminerler de verilmektedir.

Sık Sorulan Sorular

İFTAM Akademi'nin kapsamında ne tür programlar var?

Program 4 yıllık olup çok zengin içeriğe sahiptir. Şu programları icra etmekteyiz:

 • Sosyal Bilimler Dersler
 • Akademik Eğitimler
 • Alan Çalışma Grupları
 • Temel İslami İlimler
 • Seminer ve Konferanslar
 • Kişisel Gelişim Kampları
 • Düşünce Kritikler
 • Kitap Tahlilleri yapılacak.

Programa Kimler Başvurabilir?

 • Program erkek öğrencilere yöneliktir.
 • Programa katılabilmek için 18 – 25 yaş aralığında olmak gereklidir.
 • Programa katılabilmek için İstanbul’da bulunan üniversitelerde lisans eğitimlerine hazırlık, 1. veya 2. sınıfta devam ediyor olmak gerekmektedir.
 • Programa katılmak için örgün lisans eğitimi görüyor olmak gerekmektedir.
 • Programa sosyal ve beşerî bilim alanlarından lisans eğitimi gören öğrenciler başvurabilir.

Program Ücretli midir? Başka İmkanlarınız Nelerdir?

Program ücretsizdir. Ayrıca başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimize nitelikli burs desteğimiz sağlanmaktadır. Programa katılan öğrencilerimize ayrıca merkezi konumda yurt imkanımız da vardır. 

Programda bir senede kaç eğitim dönemi bulunmaktadır?

Güz Dönemi, Bahar Dönemi olmak üzere iki dönemden oluşmaktadır. Ayrıca Ara Dönem’de 3-5 günlük ve Yaz Döneminde ise 7-10 günlük Kişisel Gelişim Kampları planlanmaktadır.