İFTAM Konferansları- 2: “Şeriat Nedir?”

2 Aralık Cumartesi, 20.00’de, İFTAM Konferansları kapsamında gerçekleştirilen buluşmalar dizisinin ikinci hitâbını, Marmara İlâhiyat Fakültesi öğretim üyesi sayın Prof. Dr. Mehmet ERDOĞAN yaptı.

Konferans boyunca “Şeriat nedir?” sorusu selis, basit bir anlatımla ve tafsîlatlı olarak cevaplandırıldı.
Sayın Erdoğan, şerîat kavramını, “Dikkat edin! Halk (yaratma) ve emr (yönetim) Allâh’a âittir.” âyetiyle temellendirdi.

Konferansı dikkatle dinleyen İFTAM öğrencileri, soru-cevap faslında, akıllarına takılan fıkhî soruları saygıdeğer fıkıhçıya sorup cevap alma imkânı buldular.

Yetkin isimlerin ağırlandığı İFTAM KONFERANSLARI her ay devam ediyor…

 

 

 

Leave a Reply