Ali Tülü

Ali Tülü

Akademik Kurul Üyesi

Biyografi

Ali Tülü ilkokuldan sonra Bayrampaşa Yeşil Cami Kur’an Kursu’nda hafızlık yaptı. Aynı yerde gramer ve dini ilimler okudu. Dışarıdan sınavları vererek ortaokul ve lise diploması aldı. 1997’de Marmara İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Necmeddin et-Tûfî’nin Maslahat Anlayışı” başlıklı teziyle yüksek lisans (2006),  İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde (2006) “Mahmut Muhammed Şakir ve Câhiliye Şiiri Hakkındaki Görüşleri” isimli teziyle doktora eğitimini tamamladı. Halen Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır

Eğitim

  • Lisans, İlahiyat, Marmara Üniversitesi
  • Yüksek Lisans, İlahiyat, Marmara Üniversitesi
  • Doktora, İlahiyat, İstanbul Üniversitesi