Sosyal Psikoloji & Anormal Psikoloji

Course ID
SSO208
Eğitimci
Eğitimci Atanmadı

Ders içeriğini çok yakında sizlerle paylaşılacaktır

Dersin Adı: Sosyal Psikoloji

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, öğrenciye sosyal psikolojiye dair temel kavram ve konuları öğretmektir. Bu bağlamda, sosyal psikolojinin genel başlıkları, terim ve kavramları bilimsel açıklamalara ve kuramlara dayanarak tanıtılmaktadır.

Dersin İçeriği (Özet): Bu derste sosyal psikoloji ve alt dalları hakkında giriş düzeyinde bilgi verilecektir. Sosyal Psikolojinin tarihi, gelişimi, yaklaşımı, yöntemleri, sosyal etki ve uyma davranışının incelenmesi, tutumlar, tutum değiştirme, önyargı, iletişim ve propagandanın uygulamalı çerçevesinde tutumlar, toplumsal roller, statü, otorite, gruplar arası iletişim, kültür vb konular ele alınmaktadır.

Ders Çıktıları:

  • Sosyal etki ve sosyal davranışı açıklayabilme.
  • Sosyal psikolojinin anlamı, kapsamı, işlevini açıklayabilme.
  • Sosyal davranışı etkileyen psikolojik süreçleri açıklayabilme.
  • Sosyal davranışın psikolojik ögelerini açıklayabilme.
  • Sosyal tutum ve ögelerini kavrayabilme.
  • Çok yakında...
Saat Sınıf Oda Tarih Eğitimci
9:00am – 11:00am KU2 Hill 203 Aug 21, 2018 – Dec 15, 2018 Eğitimci Atanmadı