İFTAM AKADEMİ DANIŞMA KURULUMUZ

Akademik Kurulumuz

Mehmet Akif Karayel

Danışma Kurulu Üyesi

Halit Serhan Ercivelek

Danışma Kurulu Üyesi

Ali Tülü

Danışma Kurulu Üyesi

Ali Can

Danışma Kurulu Üyesi

Akif Dursun

Danışma Kurulu Üyesi

Abdullah Adem Güneş

Danışma Kurulu Üyesi