1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL
Zorunlu Dersler
İSLÂM’A GİRİŞ KUR’ÂN’A GİRİŞ: ANA KONULAR-TEMEL KAVRAMLAR SİYER FIKHI ve PEYGAMBERİMİZİN ÖRNEKLİĞİ GÜNCEL İSLÂMÎ TARTIŞMALAR
İSLÂM DÜŞÜNCE METODOLOJİSİ TÜRKÇE DAĞARCIK DERSLERİ FELSEFE 2: MODERN DÖNEM ÇAĞDAŞ İSLÂM TOPLUMLARINDA DİN, SİYÂSET ve DÜŞÜNCE
DÎNİN TÂRİHÎ, SOSYAL ve KÜLTÜREL SERÜVENİ FELSEFE 1: GREK-HELEN-İSLÂM SİYÂSET BİLİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR 20. YÜZYIL DÜNYA ve TÜRKİYE TÂRİHİ
İSLÂM TÂRİHİ ve MEDENİYETİ MODERN PSİKOLOJİ HUKÛKA GİRİŞ EKONOMİ POLİTİK: KOLONYALİZM, KAPİTALİZM, KÜRESELLEŞME
AVRUPA TÂRİHİ ve MEDENİYETİ SOSYOLOJİK DÜŞÜNCE ve İSLÂM TOPLUM TASAVVURU EKONOMİYE GİRİŞ İLETİŞİM ve MEDYA: TEORİLER-KAVRAMLAR
SEÇMELİ DERSLER
KELÂM: MEZHEPLER TÂRİHİ ve SİSTEMATİK KELÂM İSLÂM HUKÛKUNA GİRİŞ İSLÂM HUKÛKU İSLÂM HUKUK FELSEFESİ
ANTİKÇAĞ MEDENİYETLERİ EDEBÎ METİN OKUMALARI İSLÂM EKONOMİSİ TASAVVUF TÂRİHİ ve TASAVVUFÎ DÜŞÜNCE
KÜLTÜR TÂRİHİ: SANAT, MİMÂRÎ, MÛSİKÎ KİŞİLİK KURAMLARI SİYÂSÎ İDEOLOJİLER SOSYAL BİLİMLERDE YÖNTEM
BİLİM TÂRİHİ ve FELSEFESİ TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISI ve DEĞİŞİM KLASİK ve SEMBOLİK MANTIK DİLBİLİM ve GÖSTERGEBİLİM KURAMLARI
İNGİLİZCE 1 İNGİLİZCE 2 ARAPÇA 1 ARAPÇA 2
  1. ÇALIŞMA GRUPLARI
  2. DİL EĞİTİMİ
  3. ARAŞTIRMA ve MAKÂLE ÖDEVLERİ
  4. KİTAP MÜZÂKERELERİ
  5. KONFERANSLAR
  6. YILLIK KAMPLAR

Leave a Reply